Museoak eta Hezkuntza Gipuzkoan. Kartografia historiko bat

  1. Luna Velasco, Ursula
Supervised by:
  1. Alex Ibáñez Etxeberria Director
  2. Iñaki Díaz Balerdi Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 12 July 2017

Committee:
  1. María Dolores Álvarez Rodríguez Chair
  2. Francisco Javier Muñoz Fernández Secretary
  3. Olaia Fontal Merillas Committee member
Department:
  1. Didáctica de las Matemáticas, Ciencias Experimentales y Sociales

Type: Thesis

Teseo: 142919 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Ikerketa honek, Gipuzkoako Lurralde Historikoko hezkuntza ekimenen historia agertzen du. 1902 eta 2014 bitartean Gipuzkoan ireki diren museoek burutu dituzten hezkuntza jarduera zein sortu dituzten baliabide materialak, eratu diren hezkuntza sailak eta ekimenak hartzaile izan dituzten publikoak aztertzen ditu. Era honetara, lurraldeko museoen ekimenen katalogo bat osatzen da, aldagaien garapen diakronikoa aurkeztuz, eta historian zehar eman diren aldaketak deskribatuz. Gipuzkoako kasua corpus zabalago batean interpretatzen da, nazioarte zein estatu mailan eman den eboluzioarekin alderatuz eta horien arteko erlazio posibleak ezarriz. Honekin batera, museoen hezkuntza ekimenen inbentariatzerako, katalogazio fitxa bat proposatu da, orain arte egin denaren dokumentaziorako zein etorkizuneko ekimenen katalogaziorako erabilgarria izan daitekeena.