Enpresak bertatik bertara bisitatzeaTurismoa eta kultura garatzeko aukera Goierrin eta Euskadin

  1. GUENAGA GARAY, GALDER
Supervised by:
  1. Mikel Zurbano Irizar Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 18 January 2016

Committee:
  1. Jokin Apalategi Begiristain Chair
  2. Saioa Arando Lasagabaster Secretary
  3. Mari Jose Aranguren Committee member

Type: Thesis

Teseo: 446382 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Ikerlan honetan, turismoaren gaur egungo nondik norakoak eta nolakoak aztertzen eta azaltzen ahalegindu gara; nolabait ere, egungo errealitate dinamikoa ulertzeko paradigma turistiko berri bat eratzen saiatu gara. Horretarako, egungo makrosistema sozioekonomikoa ¿biluzi¿ dugu eta, haren baitan, turismoaren bereizgarri nagusiak bistaratu. Gure ustez, egungo makrosistema sozioekonomikoak bost bereizgarri ditu: ¿ glokalizazioa; ¿ postfordismoa eta postmodernitatea; ¿ iraunkortasuna; ¿ IKTak eta Internet; eta ¿ esperientzien ekonomia edo gizarte emozionala. Eta turismo garaikidearen nondik norakoak eta nolakoak ere bost koordenada horiek zedarritzen dituzte.Horrez gain, ordea, paradigma turistiko berri hori ¿marko teorikotzat¿ hartuta, turismo industrial biziak ¿enpresak bertatik bertara bisitatzeak¿ Goierri eskualdean eta orobat Euskadin izan dezakeen potentziala ere aztertu dugu. Lehenik, enpresak bertatik bertara bisitatzea produktu turistiko-kulturaltzat hartuta, nazioartean jazo diren esperientzia eta kasu arrakastatsu batzuen berri eman dugu. Bigarren, Goierrin eta Euskadin, turismo industrial bizia garatzeko dagoen ¿egon litekeen¿ eskari potentziala miatzeari lotu gatzaizkio. Helburu hori lortzeko, batetik, Goierriko eta Euskadiko 603 biztanle eta bisitari inkestatu ditugu, enpresak bertatik bertara bisitatzeko balizko aukeren inguruko pentsamendu eta iritziak biltzeko. Bestetik, Euskadiko 28 enpresa bertatik bertara bisitatu ditugu, EHUko 673 ikaslerekin batera, eta ikasle bisitari guztiei bina inkesta betearazi diegu: bata, enpresa bisitatu baino lehentxeago; bestea, enpresa bisitatu berritan. Helburua izan da bisita aurretik eta ondoren ikasleek (bisitariek) dituzten iritzi, sentsazio, emozio eta jarrerak kontrastatzea. Azkenik, Goierrin eta Euskadin turismo industrial biziak izan lezakeen eskaintza identifikatu eta arakatzeko asmoz, Euskadiko 86 enpresa inkestatu ditugu (35 enpresa Goierrikoak eta gainerako 51 enpresak beste eskualde batzuetakoak). Industria bizia miatu dugu, beraz, enpresak beraiek baitira ¿izan bailitezke¿ ¿produktu¿: enpresek ateak bisitariei zabaltzeko izan ditzaketen arrazoiak, interesak eta moduak (baita errezelo eta mugak ere) aztertu ditugu.