Irudikapen topokritikoak arte garaikidean. Inguratzen gaituen guzti honi zentzua hartu eta ematearen arte epistemologiaz

  1. MIRANDA BERASATEGI, OLAIA
Supervised by:
  1. José Ángel Lasa Garicano Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 14 July 2016

Committee:
  1. Josu Rekalde Izagirre Chair
  2. Jabier Puldain Huarte Secretary
  3. Ixiar Rozas Elizalde Committee member
  4. Jon Gerediaga Goitia Committee member
  5. Nerea Arruti Sanz Committee member
Department:
  1. Escultura y Arte y Tecnología

Type: Thesis

Teseo: 120826 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Arte garaikideak, bere ulertze eta ezagutza moduetatik abiatuz, espazializatzeprozesuak azaleratzeko duen gaitasuna aztertu nahi da. Artean bada bereirudikapen prozesuen bitartez inguratzen gaituen guzti hau era kritiko bateanaztertzeko garaikidetasunezko joera nabarmen bat; baina era berean, zein dageure inguruari zentzua hartu eta emateko arte garaikideak duenepistemologia? Nola kontu hartu era kritiko batean geure biziak baldintzatzendituen errealitate konplexu horri, eta, aldi berean, bestelako subjektibotasunaketa imaginarioak sortu? Posible al da arrazonamendu teknozientifikoak etamerkatuaren liberalizazioak ezarritako ordena totalizatzailetik ihes egin etabestelako ordena menderatzailerik ezarri gabe sortzen jarraitzea? Galdera horieihartu nahi diegu kontu Ibon Aranberri, Asier Mendizabal eta GorkaEizagirreren zenbait lanetatik abiatuta.