Jarrera etnokratikoak Euskal Autonomia Erkidegoan Walker Connorren tesiaren arabera

  1. ALCORTA ELORZA, EIDER
Supervised by:
  1. Xabier Aierdi Urraza Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 10 December 2015

Committee:
  1. Iñaki Bizente Barcena Hynojal Chair
  2. Aitor Zuberogoitia Espilla Secretary
  3. Emilio Majuelo Gil Committee member

Type: Thesis

Teseo: 120648 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Tesi honen bitartez Walker Connor autoreak gutxiengo etnonazionalen xede edo helburuen inguruan luzatutako hipotesi nagusiak Euskal Autonomia Erkidegoan berresten diren aztertzea da. Connorren arabera Estatu demokratiko moderno bateko gutxiengo nazionaletako herritarrek etnokrazia nahi dute, baina ez independentzia. Etnokraziak independentzia ez duela aurresuposatzen baieztatzen du, baina gutxienenean autonomia esanguratsu bat aurresuposatu behar duela dio. EAEko gutxiengo etnonazionalak definitzeko hiru aldagai izan ditugu oinarrian: nortasun subjektiboa, nazionalismoa eta bozka. Gutxiengo etnonazionalen helburu politikoak aztertzeko bozkaren aldagaia erabakiorra da; EAEn bozka izan da historikoki, gizartea bitan banatu duena. Abertzaletasun instituzionalaz eta arradikalaz mintza gaitezke, eta banaketa ardatz hau erabakiorra da xede politikoak aztertzeko orduan, bestelako auzietan ere ezberdintasunak agerikoak badira ere.