Eraikuntza sektoreko enpresen berrikuntza maila neurtzeko modelo baten garapena

  1. ZUBIZARRETA IRURE, MIKEL
Supervised by:
  1. Jon Iradi Arteaga Director
  2. Jesús Cuadrado Rojo Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 24 March 2017

Committee:
  1. Javier Canales Abaitua Chair
  2. Leire Garmendia Arrieta Secretary
  3. David García Estévez Committee member
  4. Antonio Aguado de Cea Committee member
  5. Jaione Ganzarain Epelde Committee member
Department:
  1. Organización de Empresas

Type: Thesis

Teseo: 123421 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Eraikuntza sektorea ez da bere errendimendu berritzaileagatik bereizten eta historikoki bere eraginkortasun-ezagatik kritikatua izan da. Horrez gain, gaur egungo krisi-ondorengo eszenatoki zailak ehun produktiboaren eta administrazio publiko desberdinen aldetik I+G eta berrikuntzari buruz sentsibilizazio hazkorra egotea eragin du. Berrikuntzaren kontzeptuak duen garrantziaren isla, enpresen berrikuntza maila neurtzeko balio duten modelo asko daude merkatuan, zeinen helburua enpresen berrikuntza ahalmena neurtu eta hobekuntza areak identifikatzea den, honen kudeaketa hobetzeko. Hala ere, berrikuntzaren ebaluazioa eraikuntza alorrean espezifikoki era mugatuan ikertu da, EEBB-tako eraikuntza sektoreko EPP enpresentzat (Engineering, Procurement, Construction) garatutako modelo bakarra dagoelarik. Hala ere eta unera arte, haietako inork ez dio ekin erronka honi Espainiako eraikuntza sektorearen kasu konkretuan. Guzti honengatik, Doktorego Tesi honen helburua landu gabeko ikerketa arlo honi heltzea izan da, enpresa hauen berrikuntza maila neurtzen duen modelo baten garapenaren bidez, emaitza bezala 0 eta 1 balioen arteko Berrikuntza Indize (BI) bat ematen duelarik, hobekuntza aukerak identifikatuz. Modeloa lau enpresetan aplikatzetik lortutako emaitzak Instituto Nacional de Estadística (INE)-ren ¿Encuesta sobre innovación en las empresas¿ txostenaren emaitzekin bat datozela azpimarratzea garrantzitsua da, enpresen arteko errendimendu berritzailearen balioak enpresa bakoitzari dagokion azpisektorearen menpe daudela frogatuz.