Euskal nazionalismoaren diskurtsoa gaur egungo immigrazioaren aurrean

  1. Iraola Arretxe, Iker
Zuzendaria:
  1. Julen Zabalo Bilbao Zuzendaria

Defentsa unibertsitatea: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 2013(e)ko otsaila-(a)k 01

Epaimahaia:
  1. Jokin Apalategi Begiristain Presidentea
  2. Xabier Aierdi Urraza Idazkaria
  3. Eduardo Javier Ruiz Vieytez Kidea
  4. Amelia Barquín López Kidea
  5. Jon Joseba Leonardo Aurtenetxe Kidea
Saila:
  1. Soziologia eta Gizarte Langintza

Mota: Tesia

Teseo: 115614 DIALNET lock_openADDI editor

Laburpena

Doktorego Tesi honen aztergaia euskal nazionalismoa da; zehazki, nazionalismo horrek immigrazio fluxu zehatz baten aurrean ¿batik bat 2000tik aurrera Hego Euskal Herrira iritsitakoa¿ garatzen duen diskurtsoa. Tesiaren kokapen teoriko gisa, lehen atalean, nazionalismoaren eta immigrazioaren arteko hartu-emanak aztertzen dira; eta, horren ostean, euskal nazionalismoak immigrazioaz izandako ikuspegian gertatutako bilakaera da aztergai: immigrazioaren aurkako hasierako jarreratik etorkinen integrazioa bilatu arte. Kokapen teorikoaren bigarren atalean, bestetik, arreta immigrazioarengan jartzen da. Lehenik, immigrazioaren ikerkuntzan nagusi diren ereduak berrikusten dira eta, ondoren, Hego Euskal Herrira iritsitako migrazio fluxuak laburbiltzen dira. Metodologia kualitatiboan oin hartuz, Tesi honetan abertzaleek gai horri buruz eraikitzen duten diskurtsoan sakontzen da, eta bertan nagusi diren gaiak identifikatzen dira. Lan honetatik eratortzen den ondorio nagusia da euskal nazionalismoak immigrazioaren irakurketa politikoa hobesten duela, eta, nazioaren definizio itxien gainetik, immigrazio berria bere nazio egitasmora erakartzeko helburua duela, bide horretan hainbat arazo mahaigaineratzen den arren.