Euskal literatura beste hizkuntza batzuetara itzulia. Bernardo Atxagaren lanen itzulpen moten arteko alderaketa

  1. Manterola Agirrezabalaga, Elizabete
Zuzendaria:
  1. Ibon Uribarri Zenekorta Zuzendaria

Defentsa unibertsitatea: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 2012(e)ko otsaila-(a)k 24

Epaimahaia:
  1. Julio-César Santoyo Presidentea
  2. Raquel Merino-Álvarez Idazkaria
  3. Jon Kortazar Uriarte Kidea
  4. Ur Apalategi Idirin Kidea
  5. Xosé Manuel Dasilva Kidea
Saila:
  1. Ingeles eta Aleman Filologia eta Itzulpengintza eta Interpretazioa

Mota: Tesia

Teseo: 115244 DIALNET lock_openADDI editor

Laburpena

Euskal literatura beste hizkuntza batzuetara itzulia. Bernardo Atxagaren lanen itzulpen moten arteko alderaketaEuskaratik beste hizkuntza batzuetarako itzulpena asko ari da zabaltzen azken urteetan eta ikerlan honetan zer itzuli den jaso nahi izan dugu. Lehenengo eta behin, ordea, egungo euskal literatur sistemaren azterketa egin dugu, testuingurua ongi ezagutzeko. Ondoren, itzuliriko liburuen katalogoa osatu dugu, eta horien azterketa egin hainbat ikuspegitatik: autoreak, izenburuak, xede hizkuntzak, etab.Literatur sistema diglosiko eta konplexua izaki, itzulpen bide ezberdinak identifikatu ditugu katalogoaren azterketan. eta bigarren urrats modura itzulpen motak aztertzea eta alderatzea izan dugu helburu. Horretarako, Bernardo Atxagaren lan batzuetara mugatu dugu gure aztergaia. Corpus murriztu baten bitartez autoitzulpena, kolaborazioa eta itzulpena alografoaren arteko aldeak deskribatzen saiatu gara, baita zuzeneko eta zeharkako itzulpenen arteko alderaketa egiten ere. Gure hipotesi nagusia, itzulpen mota bakoitzak emaitza ezberdina emango duela da.Literatura vasca traducida.Comparación entre distintos tipos de traducción de la obra de Bernardo AtxagaLa traducción de literatura vasca a otras lenguas es un fenómeno cada vez más habitual y en este trabajo de investigación hemos querido recoger y analizar lo que se ha traducido. En primer lugar, ha sido necesario analizar el sistema literario actual para conocer bien el contexto. A continuación, hemos completado un catálogo que recoge las obras traducidas y lo hemos analizado desde diferentes perspectivas: autores, títulos, lenguas meta, etc.Al tratarse de un sistema literario diglósico y bastante complejo, hemos identificado diferentes tipos de traducción en el análisis del catálogo. Por ello, hemos realizado una segunda fase donde hemos marcado el objetivo de analizar y comparar distintos tipos de traducción. Para ello, hemos reducido nuestro objeto de estudio a algunas obras de Bernardo Atxaga. Mediante un corpus reducido hemos intentado describir las diferencias existentes entre la autotraducción, la colaboración y la traducción alógrafa, y también realizar una comparación entre traducciones directas e indirectas. Nuestra principal hipótesis es que cada tipo de traducción ofrecerá un resultado diferente.