Ramon Saizarbitoriaren nobelagintza memoria ikasketen ikuspegitik

  1. Arroita Azkarate, Izaro
Supervised by:
  1. María José Olaziregi Alustiza Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 01 June 2015

Committee:
  1. Iñaki Aldekoa Beitia Chair
  2. Lourdes Otaegi Imaz Secretary
  3. Nerea Arruti Etxeberria Committee member
  4. Ana María Toledo Lezeta Committee member
  5. Jon Casenave Biella Committee member
Department:
  1. Lingüística y Estudios Vascos

Type: Thesis

Teseo: 119488 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Ramon Saizarbitoriaren nobelagintza memoria ikasketen ikuspegitik aztertzea izan da doktore tesi honen xedea. Memoria ikasketetako kontzeptu teoriko garrantzitsuenetakoak (`memoria kolektiboa¿, `memoria komunikatibo¿ eta `kulturala¿ edota `memoria guneak¿, besteak beste) deskribatu ditugu, baita memoriaren eta literaturaren ikasketak uztartu dituzten ikerlan nagusienetakoak ere. Horietan oinarrituta, Saizarbitoriaren nobeletan irudikatzen diren memoria mota ezberdinak aztertu ditugu, eta, Ehun metrotik (1976) Martutenera (2012), memoriaren errepresentazioak izan duen bilakaerari erreparatzea ahalbidetu digu horrek.