Igorreko hizkeraren azterketa dialektologikoa

  1. Iglesias Chaves, Aitor
Supervised by:
  1. Gotzon Aurrekoetxea Olabarri Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 23 January 2015

Committee:
  1. Xarles Videgain Chair
  2. Iñaki Gaminde Terraza Secretary
  3. Miren Karmele Azkarate Villar Committee member
  4. Estibaliz Amorrortu Committee member
  5. Patxi Salaberri Zaralegi Committee member
Department:
  1. Lingüística y Estudios Vascos

Type: Thesis

Teseo: 118411 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Tesi honetan Igorreko hizkeraren azterketa dialektologikoa egiten da. Atalnagusi bi dauzka: deskribapen arauemailea eta azterketa dialektologikoa.Batetik, Igorreko hizkeraren inbentario fonetiko, morfologiko eta sintaktikozehatza egiteaz gain, hau gobernatzen duten arauen berri ere ematen da. Arauhauek hierarkia prosodikoaren marko teorikoaren barruan aztertzen dira.Bestetik, azterketa dialektologikoan, Igorren lortutako datuetatik abiatuz,Arratiako mendebaldeko muga zehazten da. Horretarako marko teoriko biaplikatzen dira: ohiko dialektologia kontrastiboa eta azterketadialektometrikoa. Bien emaitzak alderatzen dira eta teoria bakoitzaren kritikaegiten da.