Psicopedagogia Hospitalària i Qualitat de Vida. El cas de n'Aroa

  1. Salom Rigo, Miquel
Supervised by:
  1. Francisca Negre Bennásar Director
  2. Sebastià Verger Gelabert Director

Defence university: Universitat de les Illes Balears

Fecha de defensa: 11 July 2014

Committee:
  1. Joan Jordi Muntaner Guasp Chair
  2. Maria Rosa Rosselló Ramon Secretary
  3. María Fernández-Hawrylak Committee member
  4. Javier Monzón González Committee member
  5. Claudia Grau Rubio Committee member

Type: Thesis

Teseo: 370077 DIALNET lock_openTDX editor

Abstract

INeDITHOS és un projecte que treballa a la Unitat Pediàtrica de Semicrítics de l'Hospital Universitari de Son Espases a partir de les bases de la psicopedagogia hospitalària. Treballa per millorar la qualitat de vida dels pacients i de les famílies que per raons de salut necessiten romandre hospitalitzats de forma permanent. Aquesta tesi pretén analitzar les bases de Psicopedagogia Hospitalària i Qualitat de Vida per tal d'analitzar la influència dels agents que intervenen en la vida d'un infant hospitalitzat de forma permanent (sanitari, familiar i escolar) per tal de proposar una millora en l'atenció que rep i, així, incrementar la seva Qualitat de Vida.