O galego e as leis (1975-1986)bases sociolingüísticas para a análise da lexislación lingüística sobre o galego

  1. GARCIA NEGRO M. PILAR
Supervised by:
  1. Xosé María Dobarro Paz Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 1991

Committee:
  1. Pilar Vázquez Cuesta Chair
  2. Francisco Fernández Rei Secretary
  3. Sebastià Serrano Farrera Committee member
  4. Baldomero Cores Trasmonte Committee member
  5. José Luis Álvarez Enparantza Committee member

Type: Thesis

Teseo: 29150 DIALNET

Abstract

O obxecto central da tese e o estudio da fortuna do idioma galego no marco legal actual, tanto estatal como autonómico, con preferencia o periodo 1975 (ano no que se promulgan decretos que son anuncio da posterior lexislación constitucional) a 1986 (ano en que o tribunal constitucional dicta sentencia sobre o recurso de inconstitucionalidade interposto polo goberno español á lei de normalización lingüística galega). O campo de estudio e o sociolinguístico e non o xurídico unha das conclusións da tese e que a alternativa normalizadora para a lingua galega hai que situala no unilingüismo social.