Practicumaren eragina gizarte langintzako heziketanGasteizko Eskolaren kasua 1964-2009

  1. Berasaluze Correa, Ainhoa
Dirigida por:
  1. Julen Zabalo Bilbao Director/a

Universidad de defensa: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 30 de junio de 2010

Tribunal:
  1. Sabino Ayestarán Etxeberria Presidente/a
  2. Milagros Amurrio Vélez Secretario/a
  3. Esther Raya Díez Vocal
  4. Javier Elzo Imaz Vocal
  5. Joseba Azkarraga Etxagibel Vocal
Departamento:
  1. Sociología y trabajo social

Tipo: Tesis

Teseo: 297404 DIALNET lock_openADDI editor

Resumen

Gizarte Langintza jakintza aplikatua izatean, ezagutza teorikoak eta praktikoak, biak, biziki garrantzitsuak dira. Bai lanbidearen eta bai diziplinaren ikuspegitik, ezagutza teorikoetatik praktikoetara, eta ezagutza praktikoetatik teorikoetara etengabeko joan-etorria ezinbestekoa da. Ikerketa honek Gizarte Langintza heziketaren practicuma izan du aztergai, eta Gizarte Langintza heziketan practicumak bereganatzen duen garrantziaren zioak eta dakartzan ondorioak ikerketa objektu nagusi bilakatu dira. Ikergaiak, Gizarte Langintzaren ezagutza praktikoen eta ezagutza teorikoen azterketan murgildu gaitu. Halatan, eremuko eragileen diskurtso kolektiboan ezagutza tipo bakoitzaren inguruko balioespena, eta honek guztiak Gizarte Langintzaren bilakaeran, egungo egoeran eta etorkizuneko garapenean duen eragina aztertu dugu.