Books (2) Publications in which a researcher has participated

1987

  1. Konputagailuaren oinarrizko egitura

    S. l. : s. n., D.L. 1989

  2. Pascal: : Lengoaia egituratua

    Donostia : Elkar, D.L. 1987