Publicaciones (5) Publicaciones en las que ha participado algún/a investigador/a

2020

 1. Ahozko euskararen erabilera eskolan: gako zenbait irakasleen prestakuntzarako

  Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari = nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca (Gobierno de Navarra), pp. 267-282

 2. Complex predicates, simple inflecting verbs, and “uninflecting verbs” in Pre-Basque

  Linguistics, Vol. 58, Núm. 6, pp. 1609-1658

 3. Gramàtica i producció textual en materials didàctics d'eusquera, espanyol i anglès de Secundària: Reflexions sobre una didàctica integrada de llengües

  Didacticae. Journal of Research in Specific Didactics: / Revista d'Investigació en Didàctiques Específiques / Revista de Investigación en Didácticas Específicas., Núm. 8, pp. 26-39

 4. Testu-generoaren irudikapena eta erabilera ahozkoaren didaktikan

  Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari = nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca (Gobierno de Navarra), pp. 195-208

 5. The cooking recipe as a multidimensional resource for teaching and learning languages

  Calidoscopio, Vol. 18, Núm. 3, pp. 646-664