Argitalpenak (8) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak

2008

 1. Análisis de la correferencia para su anotación en un corpus de euskara.

  El valor de la diversidad (meta)lingüística: Actas del VIII congreso de Lingüística General

 2. Erreferentziakidetasunaren azterketa eta anotazioa euskarazko corpus batean

  Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren omenez (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 153-172

 3. Euskara eta literatura: gai hautatuak : bigarren hezkuntzako irakasleak

  Editorial MAD

 4. From ergative case marking to semantic case marking: The case of historical Basque

  The Typology of Semantic Alignment (Oxford University Press)

 5. Ipuin kontalaritzaren eredu berria?

  Euskalgintza XXI. mendeari buruz XV. biltzarra: Hizkuntza gaiak (Euskaltzaindia), pp. 47-57

 6. Patxi Goenagari 30 mila esker

  Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren omenez (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 13-28

 7. Sobre el significado arcaico de las formas con prefijo l-: su uso en Lazarraga

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 40, Núm. 108, pp. 301-327

 8. Últimos restos del aoristo perifrástico en el euskera de Bilbao

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 40, Núm. 109, pp. 405-417