Publications (4) Publications in which a researcher has participated

2003

 1. Kohesio anaforikoa. Adinaren eta testu generoaren arabeko azterketa

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Vol. 3, Núm. 2, pp. 259-283

 2. La cohésion nominale dans les textes narratifs des écoliers bilingues basque-espagnole

  LIDIL: Revue de linguistique et de didactique des langues, Núm. 27, pp. 75-88

 3. La escritura de textos explicativos en la ESO

  Llengua, societat i ensenyament

 4. Una propuesta de valoración de textos bilingües a través de textos narrativos

  Comunidades e individuos bilingües: actas do I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo : Universidade de Vigo, Galicia-Spain, 21-25 outubro-october 1997