Publications (3) Publications in which a researcher has participated

2002

  1. Ahoz gora irarkurtzea 2Hren irakaskuntzan

    Helduen Euskalduntzearen IV. Jardunaldiak (Udako Euskal Unibertsitatea, UEU = Universidad Vasca de Verano), pp. 99-112

  2. Suppletion in the old basque verb "to give": a typological perspective

    Erramu Boneta. Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 145-152

  3. Una propuesta de valoración de textos bilingües a través de textos narrativos

    Lenguaje y textos, Núm. 18, pp. 133-141