Articles (4) Publications in which a researcher has participated

1999

 1. Elementu anaforikoak eskolako testuetan

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 31, Núm. 82, pp. 393-418

 2. Hegoaldeko Goinafarrera zaharra: aditz laguntzaileekiko ezaugarri zenbait

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 31, Núm. 81, pp. 263-274

 3. La argumentación

  Revista internacional de los estudios vascos = Eusko ikaskuntzen nazioarteko aldizkaria = Revue internationale des ètudes basques = International journal on Basque studies, RIEV, Vol. 44, Núm. 1, pp. 214-216

 4. Notas sobre la última edición de los Refranes y Sentencias de 1596

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 31, Núm. 82, pp. 383-392