Book chapters (2) Publications in which a researcher has participated

2010

  1. Euskararen kasu-markaketaren aldakortasun dialektala

    Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai (Diputación Foral de Guipúzcoa = Gipuzkoako Foru Aldundia), pp. 5-20

  2. Lengua oral formal y diseño curricular basado en el marco común de referencia europeo :: una experiencia para la enseñanza de la lengua a adultos

    Interacció comunicativa i ensenyament de llengües (Servicio de Publicaciones = Servei de Publicacions), pp. 373-380