Book chapters (4) Publications in which a researcher has participated

2008

 1. Erreferentziakidetasunaren azterketa eta anotazioa euskarazko corpus batean

  Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren omenez (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 153-172

 2. From ergative case marking to semantic case marking: The case of historical Basque

  The Typology of Semantic Alignment (Oxford University Press)

 3. Ipuin kontalaritzaren eredu berria?

  Euskalgintza XXI. mendeari buruz XV. biltzarra: Hizkuntza gaiak (Euskaltzaindia), pp. 47-57

 4. Patxi Goenagari 30 mila esker

  Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren omenez (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 13-28