Articles (2) Publications in which a researcher has participated

2003

  1. Kohesio anaforikoa. Adinaren eta testu generoaren arabeko azterketa

    Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Vol. 3, Núm. 2, pp. 259-283

  2. La cohésion nominale dans les textes narratifs des écoliers bilingues basque-espagnole

    LIDIL: Revue de linguistique et de didactique des langues, Núm. 27, pp. 75-88