Olatz Bengoetxea-rekin lankidetzan egindako argitalpenak (2)

2021

  1. Hizkuntzaz besteko irakasgaietan euskararen ahozko erabilera indartzen

    Bat: Soziolinguistika aldizkaria, Núm. 120, pp. 151-172

2020

  1. Ahozko euskararen erabilera eskolan: gako zenbait irakasleen prestakuntzarako

    Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari = nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca (Gobierno de Navarra), pp. 267-282