Publications by the researcher in collaboration with ITZIAR IDIAZABAL GORROCHATEGUI (13)

2020

 1. Testu-generoaren irudikapena eta erabilera ahozkoaren didaktikan

  Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari = nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca (Gobierno de Navarra), pp. 195-208

2015

 1. Cartas al director escritas en euskera y castellano por jóvenes bilingües. Transferencias y destrezas textuales y discursivas

  Para una ingeniería didáctica de la educación plurilingüe (Servicio de Publicaciones), pp. 147-171

 2. Narratze-trebetasunen garapena: ipuin bera eta ume bera hiru adin ezberdinetan

  Eridenen du zerzaz kontenta: sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008) (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 227-243

2012

 1. Sekuentzia didaktikoa: ekintza didaktikoaren zutabe eta ardatz minimoki fidagarria

  Ikastaria: cuadernos de educación, Núm. 18, pp. 13-44

2009

 1. Escuchar la palabra del otro y saber reutilizarla

  Understanding Language and Mind: applied Linguistics Now

2008

 1. Ahozko hizkuntzari antza hartzeko hiru gogoeta

  Euskalgintza XXI. mendeari buruz XV. biltzarra: Hizkuntza gaiak (Euskaltzaindia), pp. 29-46

 2. Ipuin kontalaritzaren eredu berria?

  Euskalgintza XXI. mendeari buruz XV. biltzarra: Hizkuntza gaiak (Euskaltzaindia), pp. 47-57

2005

 1. Euskaren kalitatea aztertzeko marko teorikoa eta metodologia

  Ikastaria: cuadernos de educación, Núm. 14, pp. 9-29

 2. La competencia discursiva: una noción clave para la didáctica de las lenguas y la didáctica del plurilingüismo

  Bilingual socialization and bilingual language acquisition: proceedings from the Second International Symposium on Bilingualism : (University of Vigo, Galicia-Spain, October 23-26, 2002)

 3. La construcción discursiva del tema en dos debates con jóvenes: consideraciones para la caracterización y la enseñanza del debate

  La enseñanza de las lenguas en una Europa multicultural: [archivo de ordenador]

 4. La construcción discursiva del tema en dos debates con jóvenes: consideraciones para la caracterización y la enseñanza del debate

  Lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 197-208

2003

 1. El discurso de la calidad y la didáctica de la lengua

  Comunidades e individuos bilingües: actas do I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo : Universidade de Vigo, Galicia-Spain, 21-25 outubro-october 1997

 2. Gaitasun diskurtsiboa: hizkuntzen eta hizkuntza aniztasunaren didaktikan giltzarri.

  hik hasi: euskal heziketarako aldizkaria, Núm. 78, pp. 39-41