Publications by the researcher in collaboration with Blanca Marín Fernández (2)

2021

  1. Emakumeen emozio-zurrunbiloa erditzean

    Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria, Núm. 41, pp. 31-48