Publicaciones en las que colabora con Leire Gandarias Ispizua (7)

2016

 1. Euskararen txistukariak aztertzeko indize akustikoez

  Euskalingua, Núm. 28, pp. 6-18

2015

 1. Euskara estandarraren korrelatu akustikoez

  Euskalingua, Núm. 26, pp. 6-13

 2. Euskararen azentuera: hizkera tradizionaletatik euskara estandarrera

  Eridenen du zerzaz kontenta: sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008) (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 71-95

2014

 1. Variación prosódica en vasco: Áreas acentuales

  Fonética experimental, educación superior e investigación (Arco Libros), pp. 11-28

2013

 1. Bizkaiko neska gazteen kontsonante afrikatuen izari akustikoez

  Euskalingua, Núm. 23, pp. 6-13

 2. Oinarrizko emozioen melodiez

  Euskalingua, Núm. 23, pp. 14-27

 3. Prosodic Variation in the Basque Language: Stress Areas

  Current approaches to limits and areas in dialectology (Cambridge Scholars Publishing), pp. 247-265