Publicaciones en las que colabora con IBON SARASOLA ERRAZQUIN (2)

2010

  1. "-le/-tzaile" inflexiozko atzizkiaz

    Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 44, Núm. 2, pp. 457-510

  2. Marinelei abisua: izen ondoko datibo sintagmak izenburuen sintaxian

    Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria, Núm. 14, pp. 55-75