Publications by the researcher in collaboration with RAQUEL FUENTE DACAL (10)

2018

  1. Eguzki-energia termikoa metatzeko materialetako emisibitate-esperimentuak

    Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria, Núm. 34, pp. 199-210

  2. Sensitivity of thermal emission spectroscopy for the study of structural phase transitions

    Infrared Physics and Technology, Vol. 93, pp. 16-19